Archive for the ‘prawo i finanse’ Category

Jeszcze o kradzieży z włamaniem

W numerze 7/96 „Muratora” ukazał się artykuł Małgorzaty Król-Bogomińskiej zatytułowany „Kradzież z włamaniem”. Jednym z jego wątków była polemika autorki z wcześniej prezentowaną na łamach „Muratora” tezą Stefana S. na temat podstaw karalności za takie przestępstwa. W odpowiedzi autor powołał się na źródła, a więc tym razem prezentujemy kilka kolejnych słów autorki… Główną tezą autora, [...]

Premie gwarancyjne

Wypłaty premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych od lat budzą emocje społeczne. Posiadacze książeczek uważają, że obecnie otrzymywane premie nie rekompensują im spadku siły nabywczej pieniądza. Premia należy się każdemu z posiadaczy książeczek mieszkaniowych wystawionych przed 23 październi­ka 1990 r„ który: ♦      uzyska spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ♦      nabędzie [...]

Podział nieruchomości

Nie zawsze jasny był zakres regulacji objęty przepisem mówiącym o podziale nieruchomości. Często organy administracji wykorzystywały go także podczas podziału nieruchomości rolnych i leśnych. Tymczasem art. 10 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ma zastosowanie tylko do gruntów objętych zakresem działania wymienionym w art. 1 ust. 1 tej [...]

O własności, księgach wieczystych i hipotece

.. .można w nieskończoność. Co jakiś czas tematyka ta wraca – bo wracać musi – na Tamy naszego poradnika. Sprawy podstawowe warto sobie przypominać – zawsze są aktualne. ■ Istota Gdy zaczynałem studia prawnicze lat temu …, usłysza­łem, że własność to stosunek człowieka do człowieka na tle rzeczy. Nie bardzo to pasowało do obiegowych sądów: [...]

Intruz w domu

Co robić, jeśli zdarzy nam się zastać w domu intruza, który mimo żądania nie opuszcza tego miejsca? Co robić, gdy mimo naszego żądania nie chce wyjść osoba, którą wcześniej zgodziliśmy się wpuścić do domu? Obawa przed tym, że wracając do domu zastaniemy tam buszującego złodzieja, jest obawą przed czymś, co rzeczywiście może się zdarzyć. Rzadziej [...]

Oszczędzanie bez wyrzeczeń

Oszczędzanie dla wielu z nas wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Jedną z najpo­pularniejszych metod oszczędzania ener­gii było kiedyś… gaszenie światła. Ale oszczędzanie wcale nie musi być uciążliwe. Wystarczy wymienić tradycyjną żarówkę na świetlówkę kompaktową Philips. Jest ona nowym, rewelacyjnym źródłem światła. Zużywa 5 razy mniej energii i działa 10 razy dłużej niż zwykła żarówka. Dzięki [...]

Informacje o zużyciu paliwa

■ Energetyczna powierzchnia budynku Energetyczna powierzchnia budynku jest to umowna powierzchnia liczona jako suma powierzchni pomiesz­czeń ogrzewanych i 60% sumy powierzchni pomieszczeń nieogrzewanych oraz o temperaturze poniżej 12° C (czy­li pomieszczeń, w których ze względu na ich przeznaczenie z założenia utrzymuje się temperaturę poniżej 12°C). Aby obliczyć energetyczną powierzchnię swojego domu, posłuż się poniższym przykładem. [...]

Audyt energetyczny

Oszczędne i racjonalne ogrzewanie domu stało się koniecznością obecnych czasów. Energooszczędność jest kardynalną zasadą projektowania nowych budynków, jest też celem wielu modernizacji. Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy jednocześnie są spełnione trzy wa­runki: ciepły dom (energooszczędnie zaprojektowany, odpowiednio izolowany termicznie, o sprawnej i kontrolowanej wentylacji); efektywne ogrzewanie (efektywne i wysoko sprawne źródło ciepła, nowoczesna sieć [...]

Program kredytów budowlanych

Jakie warunki musi spełniać inwestycja, aby mogła być kredytowana ze środków Funduszu Hipotecznego? Czego bank może wymagać od inwestora zwracającego się o udzielenie mu kredytu? Przygotowując inwestycję przedsiębiorca zawsze powi­nien brać pod uwagę ewentualność skorzystania z kredytu. Nawet gdy korzysta się wyłącznie z zasobów gotówko­wych, dobrze jest mieć możliwość zaciągnięcia krótkoter­minowego kredytu w celu zapewnienia [...]

Odbiór budynku

Aby wprowadzić się do nowo wybudowanego domu, nie wystarczy samo uzyskane wcześniej pozwolenie na budowę oraz zawiadomienie odpowiedniego urzędu o zakończeniu budowy. Czasami trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Nowe prawo budowlanego obwiązujące od 1 stycznia 1995 r. w szczegółowy sposób normuje problematykę związaną z oddawaniem do użytku obiektów budowlanych. Jeśli na wzniesienie obiektu budowlanego było [...]