Archive for the ‘architektura’ Category

Stropy w domach jednorodzinnych

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosowane są częściowo prefabrykowane, żelbetowe stropy gęsto żebrowe. Oferta różnych rozwiązań proponowana przez producentów jest bardzo duża. W poniższym artykule nie omawiamy stropów drewnianych – ze względu na ich odmienną konstrukcję i materiał, z jakiego są zrobione. Stropy ze względu na funkcję, jaką pełnią w budynku, muszą się cha­rakteryzować odpowiednią: ♦     [...]

Mój drugi dom

Budowa drugiego domu to komfort Doświadczenia związane z budową pierwszego powinny pozwolić na szybkie 1 łatwe wybory oraz oczywiste decyzje. Ale czy tak jest naprawdę? Wcześniej opisałam swój dom, zbu­dowany w 1989 roku. Napisałam, co mi się w nim po­doba, czego brak, a co było błędem. Z jednej strony by­ło to podsumowanie i ocena własnych [...]

Małe zespoły mieszkalne

Niezaprzeczalnym atutem tzw. szeregówki jest to, że pod względem liczby mieszkań na hektar jest ona równie ekonomiczna jak budownictwo wielorodzinne. Jednak w klasycznej formie – długich, równych ciągów identycznych segmentów – jest dla Pawła Wład. Kowalskiego nie do przyjęcia. Osiedla takich domów nie stanowią zamkniętej całości, organizującej życie sąsiedzkie i zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo. Wyglądają jakby [...]

Pięknie ułożone stosy paliwa

O architekturze drewnianej w Polsce pisze się bardzo wiele. Do niedawna, jak twierdzi profesor Tadeusz Stefan Jaroszewski, stosunkowo najmniej zbadanym okresem w dziejach tego gatunku budownictwa były wieki XIX i XX. Przyznam się na samym początku, że nigdy nie lubiłem architektury drewnianej. Zawsze kojarzyła mi się z pluskwami i niebezpieczeń­stwem pożaru. Pamiętam moją ra­dość, kiedy [...]

Wędrówki konstrukcji i form

Obszerne fragmenty oficjalnego wystąpienia Pawła Włada Kowalskiego, wygłoszonego przez autora na Kon­wencji Stowarzyszenia Budowniczych Domów USA w Las Vegas (1994), uzupełnione o refleksje bieżące. Europa dala Ameryce formę domu – domy wyglądają­ce jak z cegły lub kamienia budowane są tam z desek. W Polsce ewolucja budownictwa doprowadziła do in­nego paradoksu: oddzielenia formy od treści – [...]

Domy w szeregu

Od wielu lat namawiamy do budowy małych, skromnych domów szeregowych. Aby zrozumieć, ze jest to propozycja atrakcyjna również dla Polaków, najlepiej przenieść się w czasie do Anglii z XIX wieku. Wówczas to powstały pierwsze osiedla robotnicze – pierwowzory wielu budowanych obecnie zespołów. Typowy brytyjski dom szere­gowy można opisać w kilku punktach: mata działka z niewielkim [...]

Domy z gliny

W naszej strefie klimatycznej powstaje nowa generacja domów z gliny. Są to domy o lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej, w których do wypełnienia ścian i stropów używa się tzw. lekkiej gliny – suszonej masy glinianej z odpowiednio dobranymi wypełniaczami. W Polsce ten typ budownictwa, tani, energooszczędny, o doskonałym mikroklimacie wnętrz, budzi coraz większe zainteresowanie, postaramy się [...]

Szeregowiec

Prezentowany dom jest formą pośrednią między szeregowym domem jednorodzinnym a wielokondygnacyjnym budynkiem wielorodzinnym. Takie rozwiązanie, w Polsce prawie nie znane, jest bardzo popularne na świecie – łączy w sobie bowiem zalety domu w niewielkim, intymnym zespole sąsiedzkim i z możliwością posiadania niedrogiego mieszkania o stosunkowo niewielkiej powierzchni Szeregowiec to pierwszy całkowicie ukończony dom w osiedlu [...]

ZIELONY DOM

Eksperymentalny Zielony Dom został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi badaniami i rozwiązaniami z zakresu ekologii, przy pasywnym wykorzystaniu energii słonecznej Kilka lat temu, na zlecenie ówcze­snego architekta wojewódzkiego mia­sta Krakowa, Agencja Projektowa „Architektura” przygotowała katalog domów jednorodzinnych. Do współ­pracy zaproszono licznych krakow­skich architektów, u których zamó­wiono projekty o z góry określonej powierzchni. Były to domy jednoro­dzinne, [...]

Kanadyjski dom

■ DOM EWOLUCYJNY Projekt domu ewolucyjnego po­wstał w wyniku analizy ankiety z Montreal Gazette w lutym 1989 ro­ku, która pozwoliła poznać oczeki­wania mieszkańców regionu w od­niesieniu do domu dostępnego. Osoby odpowiadające na ankie­tę (miały średnio około 30 lat) sfor­mułowały szereg postulatów. Po pierwsze dom powinien leżeć w nie­zbyt dużej odległości od centrum. Znaczyło to, że [...]